Servistik

Servistik är ett service- och logistikföretag. Vi jobbar för en smartare och effektivare bygglogistik och erbjuder ett stort serviceutbud till våra kunder anpassat efter deras specifika behov. Vi levererar helhetslösningar med flera funktioner och tjänster som integrerar i varandra. Paketerat för varje kunds unika situation och byggprojekt ser vi till att rätt material, rätt mängd, finns på rätt plats i rätt tid. Samtidigt som vi minimerar transporterna och frigör yta för en tryggare arbetsplats. Vi ger den optimala logistiklösningen för byggprojektet i förtätade stadsmiljöer.

Servistik är en trygg logistikpartner som genom digitalisering och fokus på ’last mile’ levererar en smartare bygglogistik för ett hållbart byggande.

servistiklogga