Assemblin

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är.

– Vad förknippar ni med begreppet/ varumärket Årets Bygge?
Årets Bygge är den viktigaste tävlingen inom samhällsbyggnad i Sverige. Ur ett mycket stort urval sållas det gångna årets bästa byggprojekt fram. Detta sker i en väl genomtänkt bedömningsprocess som präglas av seriositet och kompetens.

– Varför väljer ni att vara sponsor till Årets Bygge?
Tävlingens kriterier handlar om byggprojekt ur ett helhetsperspektiv. Viktiga aspekter som samverkan, effektivitet, säkerhet och hållbarhet lyfts fram. Detta ligger helt i linje med Assemblins vision och arbetssätt.

– Vad är målet som sponsor och vilka är era förväntningar?
Assemblin är ett stort företag med lång historia. Men vårt namn och varumärke är nytt. Därför är det viktigt för oss att visa vad vi står för. Det gör vi bland annat genom att engagera oss i Årets Bygge, som lyfter fram samma värderingar som vi har. Så vår förhoppning är att sponsorskapet i Årets Bygge ska förtydliga vår profil i det nätverk av samhällsbyggare som på olika vis deltar i eller intresserar sig för Årets Bygge.

Vi vill också bidra till ökad samverkan och utvecklingen i samhällsbyggnadsprocessen, genom att delta i den branschdialog som sker kring Årets Bygge som tävling och evenemang.

– Vad kan vi göra tillsammans för att bygga stark och attraktiv bransch som står sig internationellt?
Fortsätta att verka för ett ökat samarbete mellan alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Inte minst kring ökad effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Nya digitala lösningar och en mer framgångsrik rekrytering till branschen är två nyckelfrågor för att stärka innovationskraften i detta arbete.