Cramo

Cramo AB är en av Sveriges ledande aktörer inom uthyrning av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler. Vi erbjuder även hyresrelaterade tjänster såsom utbildning inom säkerhet, transportlogistik och andra digitala lösningar. Cramo har över 100 depåer och ca 780 anställda över hela landet.
Svenska Cramo AB ingår i Cramo Group som är Europas näst största uthyrningsföretag. Cramo Group är verksamt i femton länder genom ca 330 depåer.

Hållbarhet och aktivt arbetsmiljöarbete premieras i Årets bygge. Foto från utbildning i säkerhetsarbete hos Metsä Fibre. Ur Cramo Groups Hållbarhetsredovisning 2016, fotograf Satu Kemppainen.

Hållbarhet och aktivt arbetsmiljöarbete premieras i Årets bygge.
Foto från utbildning i säkerhetsarbete hos Metsä Fibre.
Ur Cramo Groups Hållbarhetsredovisning 2016, fotograf Satu Kemppainen

 

Samuel Augsburger, chef Försäljning & Affärsutveckling Cramo AB, om Årets Bygge

– Vad förknippar ni med begreppet/varumärket Årets Bygge?
Med Årets Bygge har svensk byggsektor fått en tävling och branschgala som sätter ljuset på de goda exemplen. Här ser vi många olika sorters bygg- och anläggningsprojekt, stora som små, nybyggnad som ombyggnad. Projekten är fördelade över hela landet, vilket vi tycker är väldigt viktigt.
Under galan träffas branschen under trevliga former och diskuterar viktiga framtidsfrågor så som säkerhet, hållbarhet och digitalisering.

– Varför väljer ni att vara sponsor till Årets Bygge?
Cramo har bidragit med materialförsörjning till svensk byggsektor i över femtio år och har långvariga relationer med aktörer genom hela byggprocessen. Årets Bygge lyfter fram väl genomförda projekt. Juryn ser till helheten. Här finns kriterier som bedömer hur väl projekten lyckats inom planerad tid och budget. Hållbarhetsaspekterna och ett aktivt arbetsmiljöarbete premieras. Det är frågor som har högsta prioritet för Cramos kunder och partners och därmed för oss.

– Vad är målet som sponsor och vilka är era förväntningar?
I samband med Årets Bygge, träffar vi kunder, leverantörer och branschens organisationer. Vi fördjupar befintliga kontakter och utvidgar vårt nätverk.
Cramo är även partner till Lean Forum Bygg som delar ut sitt pris på Årets Bygge-galan. Genom att lyfta ett projekt som framgångsrikt jobbat med Lean ökar vi kunskapen om hur processer kan förbättras och ännu bättre hålla tidsplan och budget.

Vad kan vi göra tillsammans för att bygga stark och attraktiv bransch som står sig internationellt?
Fortsätta att bygga nätverk och lära känna varandra genom branschöverskridande samarbeten och möten. Ju mer förståelse och kunskap vi har om varandras förutsättningar, desto bättre kan vi planera och genomföra projekt som är säkra, effektiva och hållbara.