Gyproc

Gyproc erbjuder kompetens och flexibla lösningar för ljudisolering, brandskydd och fuktresistens som säkerställer en sund och god inomhusmiljö. I samarbete med våra kunder och partners utvecklar och levererar vi innovativa, säkra och hållbara lättbyggnadssystem , främst för innerväggar, ytterväggar och undertak. Våra system bygger på gips och stål som är 100 procent återvinningsbara. Gyproc är en affärsenhet inom koncernen Saint-Gobain.

 

–  Vad förknippar ni med begreppet/ varumärket Årets Bygge?
Årets Bygge är en viktig tävling som fokuserar på de goda exemplen inom Svensk byggbransch, särskilt vad gäller miljö, hållbarhet och säkerhet. Detta är något som engagerar och driver oss i vårt dagliga arbete tillsammans med våra partners.

– Varför väljer ni att vara sponsor till Årets Bygge?
Tävlingen fokuserar på många viktiga och aktuella aspekter inom branschen idag. Framför allt hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv. Det gäller att bygga på ett sätt som gör att människor mår bra i de hus de bor och verkar i när det gäller ljud, brand, fuktresistens. Men också säkerhet och trygghet för dem som jobbar i branschen är viktiga.

– Vad är målet som sponsor och vilka är era förväntningar?
Gyproc är ett välkänt varumärke som ingår i koncernen Saint-Gobain. Genom att delta som sponsor får vi möjlighet att träffa kunder och partners och nätverka. Vi har gedigen kunskap om både hållbarhet och säkerhet och har levererat material till några av de nominerade projekten. Vi valde att bli sponsorer för att stärka våra relationer och bidra till samverkan och dialog inom en av dagens viktigaste samhällsfrågor – hållbart byggande.

– Vad kan vi göra tillsammans för att bygga stark och attraktiv bransch som står sig internationellt?
Det absolut viktigaste är samverkan i tidiga skeden, från beställning till färdigt projekt och se till att det blir rätt från början. Det sparar tid, pengar och snabbar på byggprocessen. Nyckeln till framgång är också att vi måste ta till oss innovationer i snabbare takt både när det gäller digitalisering, produkt- och systemutveckling. Framtiden kommer att kräva och attrahera nya kompetenser.