SEJF

Sejf hjälper nystartade tjänsteföretag att ta sig in på marknaden och bidra med tillväxt till branschen. Detta genom att underlätta för företagen att slippa ligga ute med stora summor pengar så de istället kan ta på sig större och fler jobb samtidigt som vi säkrar deras inbetalningar. Dessutom är det en bra stämpel att visa sina kunder att man är Sejf!