SPEF

SPEF är en branschorganisation för Sveriges entreprenörer och leverantörer inom murning och putsning där huvuddelen av uppdragen utgörs av fasadarbeten. Föreningens medlemmar står för merparten av de fasadarbeten som utförs i Sverige och uppdragen omfattar såväl nyproduktion som renovering. Att utveckla hantverkskunnandet är en av föreningens viktiga syften.

 

Lars Sandström, kanslichef SPEF, om Årets Bygge

– Vad förknippar ni med begreppet/varumärket Årets Bygge?
Årets Bygge är platsen där vi delar ut vårt stora pris för Årets Fasad och det är en av de viktigaste årliga händelserna för oss inom SPEF. Kriterierna för Årets Bygge stämmer dessutom väl in på SPEF:s verksamhetsidé.

– Varför väljer ni att vara sponsor till Årets Bygge?
Vi anser att det är en naturlig plats för oss eftersom SPEF:s medlemmar också är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och tidningen Byggindustrin står bakom Årets Bygge.

– Vad är målet som sponsor och vilka är era förväntningar?
Vi vill få ökad uppmärksamhet för betydelsen av väl utförda fasadarbeten och hur viktig fasaden är för en byggnad både vad gäller hållbarhet (klimatskydd, lång livslängd, värdetillväxt) som intryck för ägare, boende, omgivning, samhälle. Vi vill att vår medverkan ska lyfta både eventet som helhet och fasader till att bli ännu viktigare och intressantare för byggbranschen.

– Vad kan vi göra tillsammans för att bygga stark och attraktiv bransch som står sig internationellt?
Jobba för ännu bättre samverkan inom byggprocesserna samt fortsätta utveckla tydliga riktlinjer för arbetet som bidrar till hög kvalitet.