Tävlingen

Branschens mest prestigefyllda tävling
Årets Bygge lyfter fram exempel på det bästa byggsektorn presterar ur ett antal kriterier i projekt som färdigställs under året. 20 projekt utgör nomineringarna till priset Årets Bygge 2018. Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Byggindustrin. Nomineringarna presenteras också fortlöpande i tidningen Byggindustrin.

Ny nominering varje vecka
Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering. Därefter tar en expertjury vid och utser en segrare. Varje år nomineras totalt 20 projekt.

 

Juryn för Årets Bygge 2018

Mårten Lindström, More 10 AB, ordförande
Thomas Lundgren, Svensk Byggtjänst
Staffan Åkerlund, Tidningen Byggindustrin
Tommy Lenberg, Byggherrarna
Magnus Everitt, Installatörsföretagen
Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad
Lisa Daram, Arkus
Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige

 

Läs hur Mårten Lindström beskriver vilka kriterier juryn använder för att göra sin bedömning.

Mårten Lindström – juryns ordförande

 

Syftet med Årets Bygge är att lyfta fram speciellt bra projekt, både för att uppmärksamma allt bra som görs och sprida stolthet bland de medverkande, samt inspirera andra att bli lika bra. Vi bedömer projekt av helt olika karaktär, och spridda över hela landet. Det är förstås svårt att jämföra till exempel en VA-ledning med ett hotellbygge, men med de kriterier vi använder får vi bra underlag för att göra våra bedömningar. Vi tittar på fem olika saker:

Samverkan – hur bra har samverkan mellan alla aktörer fungerat i praktiken?

Teknik och innovationer – hur har man tagit till sig ny teknik på ett bra sätt?

Kvalitet, tid och budget – har byggherren fått det man förväntat inom rätt tid och med rätt kostnader?

Hållbarhet – hur har man tagit hänsyn till hållbarhetsfrågorna ur samtliga perspektiv?

Arbetsmiljö – hur har man drivit arbetsmiljöarbetet för att helt undvika allvarliga olyckor?

Läs mer

 

Missa inte vår storslagna Galafest

Den 19 mars 2018 går vi i mål med en storslagen Galafest på Cirkus på Djurgården i Stockholm. Det segrande projektet utropas på plats på samma sätt som skedde den 27 mars 2017 när Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg utsågs till vinnare inför en hänförd och jublande galapublik.

Har du frågor kring Galan, kontakta helene.svensson@byggtjanst.se